Hizmetlerimiz

Yazılı Çeviri Hizmetlerimiz

İnşaat Çevirileri

İhale, hakediş, tescil yazıları,taahhüt sözleşmeleri, metraj cetvelleri, iş denetim raporları,

Hukuk Çevirileri

Ticaret sicil gazetesi, sözleşmeler, vekaletname ve imza sirküleri gibi şirket evrakları, lisans anlaşmaları, mahkeme kararları vs.

Teknik Çevirileri

Kullanım kılavuzları, ürün katalogları vs.

Tıp Çevirileri

Ürün tanıtımları, makaleler

Akademik Çeviri

Sosyal bilimler, eğitim bilimleri çevirileri vs.

Ticari Çeviriler

Yazışmalar, Sözleşmeler, ihaleler, iş bitirme, bilanço, gelir tablosu, masraf listeleri

Genel Çeviri

Düz yazılar, diploma, pasaport, broşür

Video, Ses Kaydı Deşifre ve Çevirisi

Web Sayfası Çevirileri

Edebi Çeviriler

Basın Metni Çevirileri

Banka Yazışma Çevirileri

 

Sözlü Çeviri Hizmetlerimiz

Simultane (anında, eş zamanlı) çeviri
Konsekutif (ardıl) çeviri
İş toplantılarında çeviri desteği
Fuar ve tanıtım organizasyonlarında sözlü çeviri desteği