İş Akışı

Kaynak Belge
Analiz
Terminoloji
Referans Terimlerin Değerlendirilmesi
Çeviri
Teknik İnceleme, Dilin Yapısal İncelenmesi
Sayfa Düzeni
Son Kontroller
Hedef Belgenin Teslimi
Müşteri Düzeltmelerinin Yapılması
Düzeltilmiş Son Belgenin Teslimi